Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00
Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00

Hvad er Fruktose Breath Test?

Hos nogle mennesker opsuges fruktose kun vanskeligt fra tarmen. I stedet nedbrydes fruktose af tarmens bakterier til nogle kortkædede forbindelser, der trækker vand ind i tarmen og giver oppustethed, tarmkolik og evt. diarré.

Diagnosen kan stilles ved den såkaldte Fruktose breath test (pusteprøve).

Ved en Fruktose Breath Test skal du drikke to glas vand, hvori der er opløst 25 gram fruktose.

Hvis frugtsukker kun vanskeligt opsuges fra tarmen, vil fruktosen i stedet for at blive opsuget i tyndtarmen blive nedbrudt af tyktarmens bakterier til bl.a. brint (H2). Brinten vil blive opsuget i tarmen og med blodet ført til lungerne, hvor det vil blive udluftet.

Brint findes ikke frit i naturen, hvorfor udluftning af brint via lungerne viser, at du ikke kan opsuge fruktose, altså har en fruktosemalabsorption.

Undersøgelsens varighed:

Undersøgelsen tager ca. 2 timer, og foregår i klinikken, men du må gerne forlade klinikken mellem pusteprøverne.

Forholdsregler før undersøgelsen:

Du må ikke have spist, drukket eller tygget tyggegummi i 8 timer før undersøgelsen. Du skal undgå tyggegummi, tobak og svære fysiske udfoldelser, når undersøgelsen er i gang.

Du må ikke have taget antibiotika 14 dage før undersøgelsen.

Selve undersøgelsen:

Du kommer til at puste i et rør ca. 5 gange.

Efter at du har pustet første gang, skal du drikke to glas fruktoseopløsning. Herefter puster du i en pose efter 30, 60, 90 og 120 minutter. Du får nærmere instruktion af sygeplejersken.

Du bedes også på en udleveret seddel notere evt. symptomer.

Resultat:

Resultatet får du med det samme.

Risiko ved undersøgelsen:

Undersøgelsen er helt ufarlig, men kan give luftudvikling i tarmen og evt. kortvarige mavekneb og løs afføring. Du skal derfor notere eventuelle symptomer.

Føl dig sikker!

Anne Birgitte Haaber

Speciallæge i intern medicin (1998) og i medicinsk gastroenterologi (1999).

Anne har tidligere arbejdet som overlæge og uddannelsesansvarlig på gastroenheden, medicinsk sektion, Herlev-Gentofte Hospital.

Desuden har Anne været uddannelsesansvarlig overlæge og undervist som klinisk lektor på Københavns Universitet. Anne er en benyttet foredragsholder. Qua Annes store erfaring med kikkertundersøgelser, bliver Anne ofte opfordret til at deltage i forskningsprojekter.

Er du dækket?

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring og aftaler med førende forsikringsselskaber.