Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00
Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00

Bakteriel overvækst

Bakteriel overvækst
Hvad er bakteriel overvækst?

Normalt findes der kun få bakterier i tyndtarmen. Ved bakteriel overvækst vokser bakterierne fra tyktarmen op i tyndtarmen eller flere bakterier kommer fra mavesækken ned til tyndtarmen. Bakteriel overvækst er en sjælden tilstand.

Hvad er symptomerne på bakteriel overvækst?

Bakteriel overvækst kan være harmløs og stort set symptomløs. I sværere tilfælde er de klassiske symptomer diarre, mavesmerter, oppustethed og eventuelt vægttab. Ved svær bakteriel overvækst kan der, p.g.a. øget forbrug, ske en malabsorption af protein og vitaminer især vitamin B12.

Hvorfor får man bakteriel overvækst?

Øget bakterie tilbud til tyndtarmen ses især hos personer, som har fået fjernet dele af mavesækken. Lavt niveau af mavesyre af andre årsager kan også medføre, at flere bakterier overlever og kommer ned i tyndtarmen. Personer som tidligere er tarmopererede eller har snævre partier i tarmen, kan også have en bakteriel ubalance f.eks. personer med Crohns sygdom eller divertikelsygdom. Abnorme tarmbevægelser i tyndtarmen f.eks. som følge af svær sukkersyge, sklerodermi eller andre kroniske sygdomme kan også medføre en bakteriel ubalance. Bakteriel overvækst kan også være sekundært til andre lidelser.

 Hvordan stilles diagnosen bakteriel overvækst?

Diagnosen kan være svær at stille, da ingen test eller undersøgelse er 100%. Den hyppigst anvendte test er en glucose breath test. Alternativt, undersøgelse af tarmsekret opsuget via en sonde i tyndtarmen.

Ved en glucose breath test skal man fastende drikke 25 g glucose opløst i vand. Normalt vil glucose hurtigt blive opsuget i tyndtarmen, men ved bakteriel overvækst vil bakterierne nedbryde glucosen til brint. Brinten optages i tyndtarmen og udskilles via lungerne. Udskillelse af brint i udåndingsluften indikerer at der er bakteriel overvækst.

Hvad er behandlingen af bakteriel overvækst?

Hvis der findes en kendt udløsende årsag, skal denne fjernes, ellers er behandlingen antibiotika. Der findes ingen velkontrollerede undersøgelser. Første valg vil oftest være metronidazol behandling f.eks. 500 mg. x 3 i 1-2 uger. Alternativ behandling er Tetracyklin 250 mg. x 4 dgl i 7 dage, men også ciprofloxacin kan være et alternativt. Man vælger ofte korte kure af hensyn til mulig resistens-udvikling og bivirkninger. Desværre er tilbagefald hyppige.

SIBO

En variant er den såkaldte SIBO (small intestinal bacterial overgrowth) tilstand af normalt forekommende tarmbakterier, som er relateret til funktionelle Omend SIBO har været beskrevet i mange år, er litteraturen herom ved nærmere gennemsyn generelt af begrænset kvalitet, ligesom at der mangler en guldstandard for både diagnostik og behandling.

Mekanismen bag bakteriel overvækst er dog ikke fuldt klarlagt.

Føl dig sikker!

Anne Birgitte Haaber

Speciallæge i intern medicin (1998) og i medicinsk gastroenterologi (1999).

Anne har tidligere arbejdet som overlæge og uddannelsesansvarlig på gastroenheden, medicinsk sektion, Herlev-Gentofte Hospital.

Desuden har Anne været uddannelsesansvarlig overlæge og undervist som klinisk lektor på Københavns Universitet. Anne er en benyttet foredragsholder. Qua Annes store erfaring med kikkertundersøgelser, bliver Anne ofte opfordret til at deltage i forskningsprojekter.

Er du dækket?

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring og aftaler med førende forsikringsselskaber.