Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00
Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00

Patientsikkerhed

Patienter, der bliver behandlet i klinikken, er dækket af den offentlige patientforsikring, medmindre andet er aftalt.

For at sikre bedst mulig patientsikkerhed har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række retningslinjer, som skal følges af private klinikker og behandlingssteder. Klinikken overholder disse retningslinjer.

Klinikken overholder gængse retningslinjer for behandling indenfor specialet. For at holde sig opdateret deltager personalet regelmæssigt i både nationale og internationale møder og kongresser.

Endoskopi-kikkerterne vaskes og sprittes af efter Statens Serum Instituts anvisninger. Vaskemaskine og endoskoper serviceres årligt af T.L. Medicals ApS.

Klinikken opfylder alle de generelle og specialespecifikke målepunkter vedr. behandling og patientsikkerhed. 

I august 2020 blev klinikken igen akkrediteret i henhold til ”Den Danske Kvalitetsmodel” uden anmærkninger.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i det danske sundhedsvæsen.

Klinikken har pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser, men patienter har også mulighed for at indberette en utilsigtet
hændelse her: http://www.dpsd.dk

Patienter har mulighed for klage over en behandling her: http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet

Her kan du læse Privatlivspoitik for patienter

Corona

Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens retningslinier, således at alle kan føle sig sikre og trygge her i klinikken. Vi vil derfor bede dig om at holde afstand og  spritte hænder inden du møder op i klinikken. Ligeledes vil der fremover være et øget brug af værnemidler i forbindelse med undersøgelserne. Vi vil også bede dig om at tage max. en pårørende med.

Nyheder fra klinikken

Klinikken blev igen akkrediteret uden anmærkninger

Klinikken blev i august 2020 igen akkrediteret uden anmærkninger. Klinikken opfylder alle de generelle og specialespecifikke målepunkter vedr. behandling og patientsikkerhed.
Klinikken har det mest højteknologiske udstyr på markedet

Nyt og højteknologisk udstyr

Klinikken har investeret i det nyeste, mest højteknologiske udstyr på markedet til at lave kikkertundersøgelser (Fujifilm Eluxeo endoskoper, serie 7000). Med dette udstyr sikrer vi en bedre oplevelse for patienten samt en langt bedre diagnostik.