Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00
Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00

Patientsikkerhed

Patienter, som bliver behandlet i klinikken er dækket af den offentlige patientforsikring, medmindre andet er aftalt.

For at sikre bedst mulig patientsikkerhed har sundhedsstyrelsen udarbejdet en række retningslinjer, som skal følges af private klinikker og behandlingssteder. Der vil blive ført tilsyn fra embedslæge hvert 2.år. Klinikken overholder disse retningslinjer.

Klinikken overholder gængse retningslinjer for behandling indenfor specialet. For at holde sig opdateret deltager personalet regelmæssigt i både nationale og internationale møder og kongresser.

Kikkerterne vaskes og sprittes af efter Statens Serum Instituts anvisninger. Vaskemaskine og endoskoper serviceres årligt hos Braun Scandinavia.

I april 2015 var sundhedsstyrelsen sidst på tilsyn. Klinikken opfylder alle de generelle og specialespecifikke målepunkter vedr. behandling og patientsikkerhed. 

September 2017 er klinikken akkrediteret i henhold til ”Den Danske Kvalitetsmodel”.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i det danske sundhedsvæsen.

Klinikken har pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser, men patienter har også mulighed for at indberette en utilsigtet
hændelse her: http://www.dpsd.dk

Patienter har mulighed for klage over en behandling her: http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet

Nyheder fra klinikken
Et kig indenfor i klinikkens nye og velindrettede lokaler

Nye og velindrettede lokaler

Klinikken er i januar 2019 flyttet til nye og bedre lokaler på 2. sal i samme bygning, men nu med indgang i nr. 16. Alle lokaler er flot istandsat. Vi er glade for at kunne betjene vore patienter fra disse nye og velindrettede lokaler.
Klinikken er akkrediteret uden anmærkninger

Klinikken er akkrediteret uden anmærkninger

Klinikken blev i september 2017 akkrediteret uden anmærkninger. Klinikken opfylder alle de generelle og specialespecifikke målepunkter vedr. behandling og patientsikkerhed.
Klinikken har det mest højteknologiske udstyr på markedet

Nyt og højteknologisk udstyr

Klinikken har investeret i det nyeste, mest højteknologiske udstyr på markedet til at lave kikkertundersøgelser (Fujifilm Eluxeo endoskoper, serie 7000). Med dette udstyr sikrer vi en bedre oplevelse for patienten samt en langt bedre diagnostik.