Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00
Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00

Mikroskopisk colitis

Hvad er mikroskopisk colitis?

Mikroskopisk colitis er en fællesbetegnelse for en række kroniske, godartede tyktarmsbetændelser.

Det drejer sig om kollagen colitis og lymfocytær colitis samt de mere sjældne eosinofil colitis og colitis forårsaget af medicin. Fælles for disse tarmbetændelser er vandig diaré.

Det er sjældne sygdomme, som først i de sidste 10-20 år er blevet beskrevet af lægerne.

Årsagen til sygdommenes opståen er ukendt, men de ses hyppigere hos personer med autoimmune sygdomme, hvilket vil sige, at ens eget immunforsvar reagerer mod dele af kroppen. Behandling med gigtmedicin (NSAID-præparat) kan udløse sygdommen.

 Hvordan erkendes det?

Diagnosen stilles ved koloskopi/sigmoideoskopi (kikkertundersøgelse) af tyktarmen, hvor der tages vævsprøver. Tarmen er ofte normal set med det blotte øje. I vævsprøverne fra tarmen kan man derimod i mikroskopet konstatere, hvilken af sygdommene det drejer sig om. Uanset betændelsestype er behandlingen ofte den samme.

Hvilken behandling gives?

Man behandler lidelserne med kapsler indeholdende Budenosoid (Budenofalk®, Entocort®), som gives i en kur på 8 uger. Budenosid er et mildt binyrebarkhormonpræparat, som frigøres nederst i tyndtarmen og første del af tyktarmen. Det virker lokalt i tarmen, hvormed man nedsætter risikoen for bivirkninger. Bivirkningerne er således beskedne.

 Doseringen er sædvanligvis:

 3 kapsler Budenosoid (9 mg) dagligt i 8 uger

Hele den daglige dosis kan med fordel tages om morgenen. Der opnås meget ofte hurtige og gode resultater med behandlingen.

Behandling med gigtmedicin bør undgås. Glemmes tabletterne en dag, springes dosis over, og den næste dosis tages som vanligt.

Hvordan er forløbet

Tilstanden er fuldstændig godartet.

Tilbagefald kan forekomme ved behandlingsophør. I disse tilfælde kan behandlingen genoptages, evt. i nedsat dosis. Enkelte patienter har brug for at tage 3 mg Budenosid i mange måneder.

Føl dig sikker!

Anne Birgitte Haaber

Speciallæge i intern medicin (1998) og i medicinsk gastroenterologi (1999).

Anne har tidligere arbejdet som overlæge og uddannelsesansvarlig på gastroenheden, medicinsk sektion, Herlev-Gentofte Hospital.

Desuden har Anne været uddannelsesansvarlig overlæge og undervist som klinisk lektor på Københavns Universitet. Anne er en benyttet foredragsholder. Qua Annes store erfaring med kikkertundersøgelser, bliver Anne ofte opfordret til at deltage i forskningsprojekter.

Er du dækket?

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring og aftaler med førende forsikringsselskaber.