Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00
Tidsbestilling onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 13-17 på +(45) 72 13 60 00

Mavesår

Mavesår er sår i mavesækkens eller tolvfingertarmens slimhinde. Mavesår er en relativ almindelig lidelse og er lokaliseret til mavesækken eller hyppigere til den øverste del af tolvfingertarmen.

Hvad er årsagen til mavesår?

Den hyppigste årsag skyldes mavesårsbakterien Helicobacter pylori. Den næsthyppigste årsag er indtagelse af medicin mod smerter og gigt – acetylsalicylsyre og de såkaldte NSAID-præparater. Mavesår kan også ses hos svært syge personer. I sjældne tilfælde skyldes mavesår kræft. Cigaretrygning fordobler risikoen for mavesår.

I mavesækken produceres en meget stærk saltsyre, der bruges til at nedbryde føden. I mavesækken er der tillige et naturligt beskyttende lag, og hvis dette lag ødelægges, vil saltsyren være med til at danne et mavesår.

Hvad er symptomerne på mavesår?

Symptomerne på mavesår er typisk smerter, der kan være bidende eller brændende i den øverste del af maven og kan stråle ud i ryggen. Smerterne er ikke nødvendigvis tilstede hele tiden, men kan komme på alle tider af døgnet. Spisning vil ofte lindre smerterne. I sværere tilfælde vil der tillige være opkastninger, blodmangel, vægttab og sort afføring.

Hvordan behandles mavesår?

Hvis mavesår skyldes bakterien Helicobacter pylori, er det i dag muligt at blive helbredt for sygdommen. Behandlingen består i to forskellige former for antibiotika for at slå bakterieinfektionen ned. Desuden gives et mavesårsmiddel, der gør at mavesåret heler hurtigt op.

Hvis mavesåret skyldes brug af medicin (gigtmedicin, hovedpinetabletter, binyrebarkhormon, hjertemagnyl), kan såret heles op ved at tage mavesårsmedicin. Hvis man ikke kan undvære den smertestillende medicin, kan der gives en forebyggende behandling med mavesårsmedicin.

Hvordan stilles diagnosen mavesår?

Diagnosen stilles ved en kikkertundersøgelse (gastroskopi). I forbindelse med gastroskopien vil der blive taget vævsprøver for dels at udelukke, at såret ikke skyldes cancer, dels for at undersøge om der er Helicobacter pylori.

Skal mavesår kontrolleres?

Hvis såret sidder på tolvfingertarmen, vil der normalt ikke være behov for kontrol-gastroskopi. Sidder såret i mavesækken, skal der foretages en kontrol-gastroskopi for at sikre, at såret er helet op.

Hvis der påvises Helicobacter pylori, skal man kontrollere at bakterierne er udryddet. Dette kan enten gøres i forbindelse med en allerede planlagt kontrol-gastroskopi eller ved en Helicobacter pylori pusteprøve, eller en afføringsprøve.

Er der komplikationer til mavesår?

Den hyppigste komplikation er blødning. Oftest er der blot tale om småblødninger, som kan give blodmangel, men blødende mavesår er alvorligt og kræver akut hospitalsindlæggelse.

Mavesåret kan trænge hele vejen gennem væggen af mavesækken eller tolvfingertarmen og skabe hul mellem mave-tarm-kanal og bughule. Dette viser sig som pludseligt opståede stærke smerter og kan hurtigt udvikle sig til bughindebetændelse.

Hvis såret sidder nær overgangen mellem mavesæk og tolvfingertarm, kan det give anledning til en forsnævring, som viser sig ved kvalme og opkastninger.

Helicobactor pylori er forbundet med øget risiko for cancer i mavesækken. 

Føl dig sikker!

Anne Birgitte Haaber

Speciallæge i intern medicin (1998) og i medicinsk gastroenterologi (1999).

Anne har tidligere arbejdet som overlæge og uddannelsesansvarlig på gastroenheden, medicinsk sektion, Herlev-Gentofte Hospital.

Desuden har Anne været uddannelsesansvarlig overlæge og undervist som klinisk lektor på Københavns Universitet. Anne er en benyttet foredragsholder. Qua Annes store erfaring med kikkertundersøgelser, bliver Anne ofte opfordret til at deltage i forskningsprojekter.

Er du dækket?

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring og aftaler med førende forsikringsselskaber.