Tidsbestilling onsdag kl. 13-18 og torsdag kl. 13-17 på: +45 72 13 60 00

Jægersborg Allé 16, 2. sal, 2920 Charlottenlund

Halsbrand, synkebesvær, hæshed, sure opstød (refluks)

Refluks er en sygdom der opstår, når tilbageløb af maveindholdet medfører plagsomme symptomer og/eller komplikationer. Refluks kaldes også esofagitis, halsbrand eller sure opstød.

Refluks kan opdeles i:

• syndromer med klassiske symptomer (brystsmerter, sure opstød, halsbrand m.m.), men med normal gastroskopi
• syndromer med skader i spiserøret, hvor der er irritation, betændelse eller sår.

Op mod halvdelen af patienterne med klassisk refluks-gener har en normal gastroskopi. Gastroskopi anbefales dog hos alle > 45 år, eller hvor der er alarm-symptomer (vægttab, anæmi, opkastninger, synkebesvær og behandlingsresistente smerter).

Hvad er symptomerne på refluks?
De klassiske symptomer er brystsmerter, halsbrand, sure opstød, synkesmerter, men man kan også have symptomer uden for spiserøret så som refluks relateret kronisk hoste, ast-ma og tandemalje defekter.

Hvad er behandlingen for refluks?
Man deler refluks op i 4 sværhedsgrader.

Ved let til moderat grad af refluks (Los Angeles klassifikationen grad A og B) er behand-lingen:
Initialt: 2-4 ugers diagnostisk/terapeutisk behandling med et syreneutraliserende præparat og herefter vedligeholdelse til mindste dosis, hvor patienten er symptomfri, og hvor mange blot kan ende med at tage medicinen ved behov.

Ved svær refluks (Los Angeles klassifikation grad C og D) er behandlingen:
Initialt: Høj dosis syreneutraliserende præparat i minimum 6 uger, muligvis livslangt. Da næsten alle patienter får tilbagefald, skal de fleste være på livslang vedligeholdelsesbe-handling i en mindre dosis.

Hvem skal have lavet en kontrol-gastroskopi?
Kontrol-gastroskopi skal foretages hos patienter, hvor der er alarm-symptomer eller hvor der er manglende respons på behandling. Det er ikke nødvendigt med rutine-kontroller, med mindre patienten har fået konstateret Barrets’s esofagus eller forsnævring.