Tidsbestilling onsdag kl. 13-18 og torsdag kl. 13-17 på: +45 72 13 60 00

Jægersborg Allé 16, 2. sal, 2920 Charlottenlund

Patientsikkerhed

Patienter, som bliver behandlet i klinikken er dækket af den offentlige patientforsikring, med mindre andet er aftalt.

For at sikre bedst mulig patientsikkerhed har sundhedsstyrelsen udarbejdet en række retningslinjer, som skal følges af private klinikker og behandlingssteder. Der vil blive ført tilsyn fra embedslæge hvert 2.år. Klinikken overholder disse retningslinjer.

Klinikken overholder gængse retningslinjer for behandling indenfor specialet. For at holde sig opdateret deltager personalet regelmæssigt i både nationale og internationale møder og kongresser.

Kikkerterne vaskes og sprittes af efter Statens Serum Instituts anvisninger. Vaskemaskine og endoskoper serviceres årligt hos Braun Scandinavia.

I april 2015 var sundhedsstyrelsen sidst på tilsyn. Klinikken opfylder alle de generelle og specialespecifikke målepunkter vedr. behandling og patientsikkerhed. Vil du se rapporten, så klik her.

September 2017 er klinikken akkrediteret i henhold til ”Den Danske Kvalitetsmodel”.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i det danske sundhedsvæsen.

Klinikken har pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser, men patienter har også mulighed for at indberette en utilsigtet
hændelse her: http://www.dpsd.dk 

Patienter har mulighed for klage over en behandling her: http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet